RE_AL e-Usposabljanje

RE_AL VARSTVO v skladu z načeli varovanja osebnih podatkov zagotavlja, da bo vse osebne podatke udeležencev, ki se zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam, uporabil kot je to določeno z zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

Udeleženec zagotavlja da je osebno pristopil in samostojno izpolnil vprašalnik ter da s klikom na gumb "Prijava", potrjuje, da je seznanjen s pogoji uporabe sistema za elektronsko usposabljanje.